Hoe lid worden ?

DEZE INFO WORDT HERZIEN.
In 2022 wordt de ledenwerking volledig herzien.