Vers Geperst in COVID-19 tijden

Waarde en trouwe leden van het Davidsfonds Bekkevoort,

We meldden jullie reeds dat het Covid-19 virus ons verenigingsleven sterk in de ban houdt. We hebben verschillende activiteiten moeten opschorten.   Het moment van de ledenwerving is nu aangebroken. De regering heeft dwingende protocols aan verenigingen opgelegd over de wijze hoe ze moeten samenkomen. Daarom – hoewel we het dolgraag zouden willen en het altijd een moment van gezellige ontmoeting is geweest – hebben we moeten beslissen onze ontmoetingsdag “Vers Geperst” te annuleren.  Dit belet niet dat we onze werking blijven verderzetten en er alles zullen aan doen om – corona veilig – activiteiten te organiseren. Hiervoor zijn we op zoek naar gepaste locaties en gepaste mogelijkheden. Het zal in het bijzonder zeer moeilijk zijn activiteiten te organiseren waarbij we eten en drinken aanbieden, maar we nemen de verantwoordelijkheid op ons om toch een jaarprogramma uit te werken. Hierover zult u zo snel als mogelijk geïnformeerd worden (we plannen volgende week corona veilig een bestuursvergadering).   De Cultuurgids met keuzeformulier bezorgen we dit jaar in de brievenbus. De door u gekozen boeken als lidmaatschap zullen we u – ook corona veilig – bezorgen aan huis. Om dit goed te laten verlopen vragen we om een van de volgende bestelvormen te volgen.   Wijze 1: u geeft uw bestelling via email door via volgend e-mailadres: bekkevoort@davidsfonds.net. U berekent het bedrag en schrijft dit over op het rekeningnummer van het Davidsfonds Bekkevoort. Wij bezorgen u dan zo snel als mogelijk je boeken. Wijze 2: u schrijft uw bestelling op in het keuzeformulier. Het ingevulde keuzeformulier kunt u dan bezorgen aan een van de bestuursleden. Bereken dan het juiste bedrag en stort dit op het rekeningnummer van het Davidsfonds Bekkevoort.    Wijze 3: u wilt enkel lidgeld storten zonder boeken of artikels. U schrijft 40 Euro over op het rekeningnummer.   Belangrijke gegevens: Rekeningnummer Davidsfonds Bekkevoort: BE59 0682 1972 4326 Email: bekkevoort@davidsfonds.net.
Als bestuur willen we ernaar streven om verbindende initiatieven te nemen: verbinding is immers het sleutelwoord van elk goed verenigingsleven. U kunt dus op ons blijven rekenen om het Davidsfonds Bekkevoort levendig te houden.

Reinoud, Jules, Paul, Isabelle, Mia, André
Dit bericht is geplaatst in activiteiten. Bookmark de permalink.